2012. november 1., csütörtök

Józan Babák Klub a 2012-es EMCDDA-jelentésben

A Nemzeti Drog Fókuszpont gondozásában megjelent a 2012-es éves jelentés az EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) számára című, 2011. évi adatokat feldolgozó kiadvány. Ebben a Józan Babák Klub veszélyeztetett várandós nőket és kisgyermekes családokat segítő programja két helyen szerepel, az alábbiak szerint:

63-64. oldal:

"A várandósság alatti droghasználat

A Nyírő Gyula Kórház Drogambulanciája és Nemzeti Drog Fókuszpont által közösen végzett kiegészítő adatgyűjtés keretében a 12 szubsztitúciós kezelést végző szolgáltató összesen 7 várandós nőt jelentett 2011-re vonatkozóan, közülük 5 fő budapesti, 2 fő pedig vidéki kezelőhelyen részesült szubsztitúciós kezelésben.

Budapesten a Józan Babák Klub „Alternatív Terhesgondozás és Családgondozás” programjában (lásd: 7.3. fejezet) 2011-ben 66 olyan szerhasználó nő vett részt, aki vagy várandós volt, vagy gyermeke még nem töltötte be 2. életévét a tárgyévben. (20 fő várandós volt, 22 fő 2011-ben művi vetélésen esett át, 4 fő 2011-ben, 10 fő 2010-ben, míg további 10 fő 2009-ben szült.)  A résztvevők átlag életkora 26,9 év volt, a legfiatalabb 16 éves, míg a legidősebb 40 éves volt. 

A 66 jelentkező nő közül 46 fő esetében volt elérhető megbízható adat az általuk valaha szült gyermekek számáról, ami összesen 80 (legalább 1, legfeljebb 4), azaz ők átlagosan 1,73 esetben szültek (élő) gyermeket.

A 66 főből 12-en voltak hepatitis C pozitívak, 1 fő hepatitis C és HIV pozitív, pszichiátriai kezelés alatt 10 fő állt. 19 nő elsődleges jövedelemforrása a prostitúció volt.
A válaszadók szinte mindegyike használt már valaha marihuánát, 59-en amfetamint, 35-en heroint, 19-en mefedront, míg 17-en MDPV-t. Az utolsó havi prevalencia a 2011-ben még legális MDPV esetében volt a legmagasabb, intravénás használat szerinti bontásban is. (Józan Babák Klub 2012)
 

9. táblázat. A valaha illetve az utolsó hónapban az egyes szertípusokat fogyasztó illetve intravénásan fogyasztó várandós vagy legfeljebb 2 éve szült nők (N=66 fő) megoszlása (N) 2011-ben
  Szertípus - használt valaha - utóbbi 30 napban - utóbbi 30 napban injektálva


Marihuána - 65 - 9 - 0
Kokain - 10 - 1 - 0
Amfetamin - 59 - 4 - 4
Heroin - 35 - 2 - 2
Amfetamin-heroin - 26 - 0 - 0
Felírt metadon - 4 - 4 - 0
Utcai metadon - 2 - 0 - 0
LSD - 2 - 0 - 0
Mefedron - 19 - 0 - 0
MDPV - 17 - 12 - 12
Szintetikus kannabinoid - 4 - 4 - 0

A szervezet klienskörében 2011-ben két olyan nő is szült, akik terhességük alatt folyamatos jelleggel intravénásan MDPV-t használtak. A szervezet tapasztalatai szerint az új pszichoaktív szereket használó várandósok esetében intenzívebb ellátás volt szükséges: a két nő esetében szorgalmazni kellett a rendszeresebb, heti 1-2 alkalommal történő találkozókat, kimaradó alkalmak esetén felkeresni őket, illetve a tapasztalt fokozódó használat miatt pár napra kórházban kellett elhelyezni egyiküket."

75. oldal:

"Kábítószer-használó várandós anyákat és gyermekeiket érintő beavatkozások 2011-ben a Józan Babák Klub „Alternatív Terhesgondozás és Családgondozás” című programjában Budapesten a VIII. kerületben 66 olyan szerhasználó nő vett részt, aki várandós volt vagy legfeljebb 2 éve szült. (A kliensek szociodemográfiai és szerhasználati jellemzői a 6.3. fejezetben olvashatóak.)

A program a korábbi évek tapasztalatai, illetve a kliensigények alapján kialakított és továbbfejlesztett három lépcsős modell szerint működött 2011-ben: első lépésként a jelentkező várandós nő vagy legfeljebb 2 éve szült édesanya kapcsolatot vehet fel a Józan Babák önsegítő csoport korábban droghasználó tagjával, aki tájékoztatást nyújt számára a választható szolgáltatásokról. Második lépésként a Józan Babák Klubban álnéven orvosi, jogi, szociális, pszichológiai szolgáltatásokat kereshet fel, kérésére a Józan Babák önsegítő csoport egy tagja kíséri őt. A várandós nő vagy édesanya, ha átlagosan nyolc alkalommal legalább 60 perces szakmai tanácsadáson vesz részt, alkalmanként 3000 Ft (EUR 11) értékű adományt kap motivációs díjként. Harmadik lépésként a szervezet segít felkeresni terhesgondozást (védőnő, háziorvos, szülész-nőgyógyász), vagy a már gyermekkel rendelkező nők számára bármely egészségügyi, szociális, jogi ellátást, ahová - igény szerint - a Józan Babák önsegítő csoport tagja elkíséri.
2011-ben a program látogatói legtöbben ismerőseik javaslatára érkeztek a Józan Babák Klubba (36 fő), emellett számottevő a más szociális és egészségügyi intézmények javaslatára jelentkezők aránya is (23 fő).
Míg a program látogatóinak egy része egyes nem alacsonyküszöbű egészségügyi és szociális ellátásokat a Józan Babák Klub közreműködésével vett igénybe (32 fő), addig mások már rendelkeztek ellátási kapcsolattal, vagy információ nyújtása után önállóan vették igénybe azt (32 fő). Mindössze 2 fő olyan várandós nő volt, aki egészen a szülésig nem került kapcsolatba sem a terhesgondozás, sem más szakellátás szereplőivel. (Józan Babák Klub 2012)

A Józan Babák Klub munkatársai és más szervezetekből csatlakozott szakemberek együttes munkájának eredményeként 2011-ben megjelent a Gyermekvállalás és droghasználat című könyv
, amely többek között tartalmazza a szakértők által alacsonyküszöbű szolgáltatók részére megfogalmazott szakmai ajánlása témában."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése