2013. április 30., kedd

Véleményünk a várandósgondozás rendelettervezetéhez


Alábbiakban olvasható 2013. április 30-án Kissné Erdélyi Gabriella vezető főtanácsos (Emberi Erőforrások Minisztériuma) részére jogszabály-tervezet véleményezése tárgyában küldött levelünk.

(A jogszabály-tervezet letölthető a kormany.hu oldaláról.)

Tárgy: véleményezés
„Az emberi erőforrások miniszterének
…./2013. (…) EMMI rendelete
a várandósgondozásról”Tisztelt Főtanácsos Asszony!


Alulírottak, Józan Babák Egyesület és Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány képviselői, „Az emberi erőforrások miniszterének …./2013. (…) EMMI rendelete a várandósgondozásról” című tervezet véleményezéseként, alábbi észrevételeinket küldjük:

A tervezet a várandós nők pszichoaktív szer használatát több helyen említi, így 7-7 esetben az alkoholfogyasztás, illetve a dohányzás, 6 esetben kábítószer-, 1 esetben droghasználat jelenik meg.

1.

A rendelet 4. § (1) e) pont a védőnő, 10. § e) pont a szülész-nőgyógyász szakorvos, 11. § f) pont a szülésznő számára előírja, hogy nyújtson tájékoztatást „különös tekintettel a dohányzás, az alkohol- és kábítószer-fogyasztás várandósságra gyakorolt káros következményeiről”.

Ezzel összefüggésben, szeretnénk felhívni a figyelmet az alábbiakra:
- A kábítószernek minősülő szerek összessége várandósságra gyakorolt lehetséges hatásairól nincs elfogadott, szakmailag ellenőrzött, mindenki számára elérhető, a szakemberek munkájában felhasználható és hivatkozható dokumentum, ezért a rendelet kiegészítéseként szükségesnek látnánk ilyen dokumentumot elfogadni;
- A felsorolás nem tartalmazza a gyógyszereket, holott azok visszaélésszerű használata, vagy alkohollal (és egyéb) szerekkel kombinált visszaélésszerű használata elterjedt és kimondottan magas kockázattal jár.

2.

A rendelet 4. § (1) f) pont a védőnő, 10. § f) pont a szülész-nőgyógyász szakorvos, 11. § g) pont a szülésznő számára előírja, hogy „szükség szerint tájékoztatja a várandóst a dohányzásról, alkohol- és kábítószer-fogyasztásról történő leszokást támogató programokról”.

Ezzel összefüggésben:
- Szükségesnek látjuk tisztázni, melyek azok a programok, amelyeket a várandósgondozásban közreműködő szakemberek a rendelet szerint ajánlanak a várandós nő számára?
- Súlyos veszélyforrást látunk abban, hogy a szöveg „leszokást támogató” programokat említ anélkül, hogy ezeket pontosan megnevezné, illetve az ilyen programokban való részvételt szabályozná. Aggodalmunk oka, hogy némely szerek várandósság alatti elhagyása igen jelentős kockázattal jár, egyes esetekben például vetélést, vagy a magzat és az anya szenvedését idézheti elő. Mivel a várandósgondozásban dolgozó többezer szakember közül sokan elenyésző addiktológiai ismerettel rendelkeznek, a rendeletből ugyanakkor konkrét útmutatást nem kapnak, számottevő veszélye van annak, hogy gondozott várandós nők részére szakszerűtlen javaslatot tegyenek, nem csökkentve, hanem éppen növelve az egészségügyi kockázatokat.

3.

A rendelet 2. számú melléklete, a „Rizikó adatlap a várandós szűrésére”, 15. pontjában így fogalmaz: „Anya rendszeresen fogyaszt alkoholt, vagy drogfogyasztó, dohányzik”, amit „igen” vagy „nem” válasszal lehet jelölni.

Ezzel összefüggésben:
- A gyógyszer visszaélésszerű használata hiányzik a felsorolásból;
- Vélelmezzük, hogy a drog szó itt a kábítószer helyett jelenik meg;
- Az adatlap 15. pontja a rizikót kiváltó tényező megállapítására nem alkalmas, hiszen abból sem a használt szer típusa, sem a használat módja (mennyisége, gyakorisága stb.) nem állapítható meg. Nem érthető, ebben az esetben miért nincs lehetőség feltűntetni a szerhasználat jellemzőit?


A rendelet egészével kapcsolatban hiányérzetünk van.

Az általunk szervezett budapesti Józan Babák Klub alacsonyküszöbű szolgáltatásban, ahol „Alternatív Terhesgondozás és Családgondozás” programunkban évek óta foglalkozunk pszichoaktív szer használó várandós nők, szülők és gyermekeik segítésével, a célcsoportot érintő szociális és egészségügyi ellátások súlyos hiányosságaival, szervezetlenségével, komoly kockázatokkal járó esetlegességeivel találkozunk. (E problémákról évente rövid beszámolót teszünk közzé, legutóbb kiemelve a terhesgondozás néhány kritikus esetét is: http://jozanbabakterhesgondozas.blogspot.hu/p/beszamolok.html.) Úgy véljük, az ellátás színvonalának emeléséhez új, körültekintő szakmai-módszertani szabályozásokra lenne szükség. Kétségtelen, hogy ezeket nem a jelen rendelet feladata pótolni, igaz viszont, hogy e rendelet se töltheti be maradéktalanul szerepét új szabályozó dokumentumok nélkül.

Tekintettel a rendeletben és észrevételeinkben érintett kérdések súlyára, ezúton jelezzük a jogalkotó számára, hogy szakmai egyeztetésben mind magunk, mind a nálunk dolgozó szakemberek készséggel részt veszünk, amennyiben e rendelet, vagy valamely társuló szabályozás kidolgozására, változtatására kerül sor.

Kelt: Budapest, 2013. április 30.                        

Mándi Bettina
elnök
Józan Babák Egyesület

Oberth József
elnök
Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány  

                                              

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése